OM SAMFÄLLIGHETEN

En samfällighet är ett antal fastigheter som har andel i en viss egendom. Den gemensamma egendomen på Tröskvägen udda förvaltas av Tröskvägens Samfällighetsförening

Föreningen är en samfällighetsförening enlig lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Föreningen är registrerad hos Lantmäteriet i Stockholm. Föreningen är en juridisk person. Föreningens stadgar är fastställda av Länsstyrelsen.

Organisationsnummer: 716420-5671

Den förvaltade gemensamma egendomen har anläggningsnummer: GA:60

Föreningen har lagfart för den gemensamtägda fastigheten: Viksjö 4:4


Föreningens adress:
Tröskvägens Samfällighetsförening
Box 4079
175 04 Järfälla

Kontakt: Gå till startsidan och välj avsnittet "Kontakta styrelsen"

Bankgiro: 769-4698


SAMFÄLLIGHETENS SYMBOL

Nedanstående bild återfinns på de flesta sidorna. Det är kanske inte så lätt att förstå vad den visar. Det är gammaldags slagor som användes vid tröskning. Bilden används som symbol för samfälligheten.