OMRÅDESANSVAR


Föreningens planteringar och gräsytor sköts gemensamt. Varje länga har sitt eget ansvarsområde. Bokstavsbeteckningarna återfinns på kartan nedan.

Nycklar till samfällighetens förråd finns här!

Område (Se karta)
Tröskv. nr
Kommentar
A                  
45-59
Klippning och skötsel av gräsmatta
B               
33-43 
Plantering vid vändplan + skogsområde
C                 
13-19 
Plantering + övrigt kring parkering
D                 
1-11
Plantering + yta D vid infart
E                 
21-31
Planteringarna vid parkeringen
F                 
69-79
"Lekplatsen", gräsmatta + sandlåda
F2                
61-67
Ytorna vid längorna markerade F2
G                
81-91
93-103
105-115
Allmänning G 
H                 
117-127
Träden vid parkeringen och sträcka H utmed Tröskvägen
I                 
129-135
Plantering vid parkeringen
J
137-143
Plantering vid parkeringen
K                 
145-151
Allmänning vid parkeringen
L                 
153-159
161-171
Område märkt L
M   
173-183
Allmänning märkt M + träden vid parkeringen
N                  
185-195
Allmänning markerad N och sträcka N utmed Tröskvägen
     

Karta