Mail till Tröskvägens samfällighetsförening.
Mailadresserna nedan är angivna med mellanrum före och efter "snabela". Det är för att minska risken för att vi utsätts för spam. När du skriver in mailadressen så skall förstås dessa mellanrum inte finnas med i adressen.

Hela styrelsen:

           styrelsen

  snabela

troskvagen.se

Ordföranden:

       ordforanden

  snabela

troskvagen.se

Kassören:

           kassoren

  snabela

troskvagen.se

Reparationsgruppen:

        repgruppen

  snabela

troskvagen.se

Webbmaster:

      webbmaster

  snabela

troskvagen.se

Valberedningen:

  valberedningen

  snabela

troskvagen.se

Grannsamverkan:

grannsamverkan

  snabela

troskvagen.se

Fibergruppen:

      fibergruppen

  snabela

troskvagen.se