GRANNSAMVERKAN -Länkar


Medborgarlöfte och samverkansöverenskommelse


Kommunens, polisens och SL:s Medborgarlöfte 2017

Under hösten 2016 genomfördes en enkät om hur Järfällas innevånare upplevde säkerheten på offentliga platser i kommunen. Den mest osäkra platsen i kommunen upplevdes vara busstationen i Jakobsberg. Bifogat hittar du en lokal lägesbild för Järfällas stadsdelar, en samverkansöverenskommelse mellan polisen och kommunen och Medborgarlöftet.

För mer info se:

Medborgarlöfte 2017

Samverkansöverenskommelse 2017-2019

Gemensam lokal lägesbild för Järfälla - 161024

För mer övergripande information finns följande hemsidor:

Samverkan mot brott

Stöldskyddsföreningen