GRANNSAMVERKAN

GRANNSAMVERKAN MOT BROTT. ALLMÄN INFORMATION

Lars-Erik Högquist
2019-02-23

Samfälligheten är sedan 2004 ansluten till Grannsamverkan i Järfälla.

Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven.

Målet med Grannsamverkan är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområden. Detta uppnås genom sociala nätverk bestående av boende i ett område som samarbetar, stödjer och hjälper varandra. Med detta har man samtidigt en god uppmärksamhet på vad som händer i området och i förekommande fall kontakt med polisen. Grannsamverkan ger också möjlighet till ökad kunskap om risker, hur man förebygger skador och skyddar sin boendemiljö mot brott.

Minimikrav för Grannsamverkan


  • Meddela dina grannar och/eller kontaktombud om du är bortrest mer än några dagar – det gör att uppmärksamheten ökar runt ditt hem.

  • Vara förtrogen med de tips om hur du förebygger brott och skyddar ditt hem som du hittar under avsnittet Råd och tips. Att åtgärda svagheter i ditt hem gör skillnad och försvårar för tjuven.

  • Förvara värdehandlingar och värdesaker på ett betryggande sätt. Ju mer värden du har desto mer intressant blir det att bryta sig in.

  • Vara allmänt vaksam om onormala händelser inträffar och kontakta polisen på telefon: 114 14 om du upptäcker något som verkar misstänkt. Vid lämplig tidpunkt bör du också informera kontaktombudet. Uppmärksamhet som märks är avskräckande för tjuven.


Rekommendationer från GMB


  • Upprätta en inventarielista och/eller fotografera/filma bostaden och dina värdesaker. Förvara gärna det i bankfack eller eget säkerhetsskåp.

  • Märk stöldbegärlig egendom antingen via produkter som finns att köpa på marknaden eller via märkutrustning som kan lånas av polisen.

  • Se till att huset har bra lås och övriga inbrottsskydd, kanske larm. Se lista i Råd och tips på hemsidan.

  • Underrätta grannar när du reser bort. Se bifogad grannlapp nedan som kan skrivas ut och lämnas till en granne vid bortovaro. Grannlappen i Word-format: Grannlappen (Word). Grannlappen i Acrobat Reader-format: Grannlappen (Acrobat).

  • Hjälp varandra så att det ser ut som att någon är hemma.

  • Vaksamhet. Informera kontaktombud när något misstänkt sker eller när ett inbrott eller försök till inbrott i hus eller bil skett. Självklart anmäls ett inbrott till polisen först.

En pärm märkt Grannsamverkan finns för utlåning hos kontaktombuden.Tveka inte att kontakta någon av dem om frågor uppstår.

Kontaktombud hos Tröskvägens Samfällighetsförening för Grannsamverkan mot Brott:

Lars-Erik Högquist Tv 11 Huvudombud
Mikael Holmqvist Tv 45
Kalle Stensiö Tv 105

e-mail: grannsamverkan snabela troskvagen.se